Hotel Sneek

In wetter stêd mei in soad skiednis

Sjoch al ús fetten yn Snits
skippen yn Snits

Hotel Snits Wettersport en toerisme ûntwikkele hawwe yn grutte linen yn Snits. Dat komt troch de lokaasje fan 'e stêd yn in wetterryk gebiet en de oanwêzigens fan in te bewûnderjen histoarysk sintrum.

Snits ferskate grutte eveneminten. De grutste en meast ferneamde is fansels de Snitswike, begjin augustus. Snits Week is it grutste sylevenemint op binnenwetter Europa. Dit fynt plak op de Snitser Mar en wy ek host twa wedstriden fan it SKS skûtsjesilen, nammentlik út Terherne en oan 'e ein fan' e jierlikse konkurrinsje út Snits.

In echte Frysk gemeente

As ûnderdiel fan it Frysk Alve Stêden Snits is de twadde stêd trochjaan troch de Elfstentocht. De 11 Cities Bicycle Tour fansels docht de stêd ek. Wa't yn Snits hawwe in stik fan de lokale spesjaliteit Drabbelkoek en besykje in gleske Weduwe Joustra Beerenburg. Yn Snits befolking sprekt syn eigen dialekt: de Snitsers.

Visit Snits en sliepen op in Sleep Ship

It is in ekonomysk manier te bliuwen by jo besite oan Snits. Jo sliepe op in skip mei in gesellige hûskeamer as sintraal punt. Yn jo kabine foar in noflik en makke bêd.

 

Sjoch al ús fetten yn Snits