0517 234 234

Ynformaasje oer coronavirus

Ynformaasje oer it meitsjen fan in nije boeking

By it reservearjen ferwachtsje wy dat de klant ferantwurdlikens nimt en rekken hâldt mei de risiko's fan it korona-firus (COVID-19) en de byhearrende regearingsmaatregels dy't op dat stuit fan tapassing binne.
Slaapschepen.nl brûkt de algemiene betingsten as in klant in boeking annulearje wol.
As in boeking troch ús of de skipper annulearre wurdt, krijt de klant it bedrach werombetelle fansels.